mệnh kim

Màu sắc nào hợp với người mệnh Kim nhất?

ban-menh

Ngoài ra nên kết hợp với các tông màu nâu, màu vàng trong việc lựa chọn xe, màu sơn nhà, nội thất, hay trang phục

Người mệnh Kim và các phương diện quan tâm

cach-chon-trang-suc-phu-hop-voi-cung-menh-2

Mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi cao vọng. Là những nhà tổ chức giỏi, họ