mệnh thổ tương sinh

Xem đường tình duyên của người mệnh Thổ

nguoi_menh_tho_sinh_nam_nao

Giữa Ngũ hành có mối quan hệ ức chế nhau để giữ thế quân bình, đó là quan hệ Tương khắc. Người ta qui ước