Tình Duyên cho người mệnh Mộc

Mệnh Mộc và con đường tình duyên

mau-sac-ngu-hanh-kim-20151017114307482

Trong Lục Mộc chỉ có Bình Địa Mộc (cây trên đất) không sợ Kim (Kim khắc Mộc), mà còn cần hòa hợp mới thành vật