tử vi mệnh thổ

Nếu nam mệnh Thổ thì nên cưới vợ mệnh nào?

1394177219

Nam Thổ Nữ Mộc – Vợ chồng Thổ Mộc ý bất đồng, trái mắt vô tình tương khác xung, có ăn không con khắc phu

Xem đường tình duyên của người mệnh Thổ

nguoi_menh_tho_sinh_nam_nao

Giữa Ngũ hành có mối quan hệ ức chế nhau để giữ thế quân bình, đó là quan hệ Tương khắc. Người ta qui ước